Verhalen delen bij De Verzwegen Generatie

Eugénie is medeoprichter van De Verzwegen Generatie. DVG wil de belangen behartigen van alle Nederlandse geboorte- en adoptiefamilies, die vanaf 1956 betrokken zijn geweest bij de praktijk van afstand en adoptie.

Bij DVG kun jij je verhaal delen, steun vinden en kennisnemen van de ervaringen, tips en kennis van anderen.  

DVG pleit voor diepgaand onderzoek naar misstanden, streeft naar erkenning en genoegdoening, verbeterde nazorg en de oprichting van een onafhankelijk documentatie- en afstammingsregister.

Je kunt je aanmelden voor deze community via de facebookpagina van De Verzwegen Generatie. De website van DVG volgt binnenkort!   

Back to Top