Tarieven

De Uitnodiging is een vrijgevestigde praktijk, gelegen in het groen van De Achterhoek. Er zijn verschillende tarieven en vergoedingen mogelijk. Heb je weinig te besteden, aarzel niet contact op te nemen. Want voor alles is een oplossing.

Zakelijk
Particulier
Psychosociale therapie
Lezing/ presentatie

€ 140,00 per uur exclusief BTW
€ 90,00 per uur exclusief BTW
€ 45,00 per 30 minuten en € 90,00 per uur exclusief BTW
vanaf € 250,00 exclusief BTW

Voorafgaand aan een traject vindt een telefonische intake plaats. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In de persoonlijke vervolgintake gaan we dieper in op je hulpvraag. De kosten voor een zakelijke intake bedragen € 155,00 excl. BTW en voor een particuliere intake € 105,00 excl. BTW.

De Uitnodiging is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk, reg. nr. 8004, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, lic. nr. 810275 R, en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg, reg. nr. 110003741. De AGB Code is 090059338. Met deze code kun je in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke)  vergoeding van consulten op basis van de aanvullende verzekering. Je kunt zelf informeren bij je verzekeraar naar de opties. De vergoeding is uitsluitend van toepassing op  ‘alternatieve zorg’, in deze praktijk betreft dit psychosociale therapie. Uitgesloten van vergoeding zijn coaching en begeleiding op het gebied van opvoeding, onderwijs, arbeid, preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing.

Op de dienstverlening en tariefstelling van De Uitnodiging zijn algemene voorwaarden van toepassing. Als je deze wilt inzien, kun je ze op verzoek ontvangen per mail. Op grond van de registratie bij NFG en RBCZ valt De Uitnodiging onder het klacht- en tuchtreglement van deze beroepsregisters. Je kunt hier eventuele klachten/ bezwaren over een behandeling onder de aandacht brengen. Bij de telefonische intake wordt je verwezen naar de informatie op deze website. Daarnaast ontvang je bij aanvang van de coaching/ begeleiding/ therapie schriftelijke informatie over de tariefstelling, voorwaarden, rapportage, privacyreglement en de evaluatie na afloop van een traject. Ook sluiten we een behandelovereenkomst met elkaar.

Back to Top