Heimwee

Eugénie verzorgt presentaties als onderdeel van een training, cursus of lezing over thema’s in relatie tot afstand en adoptie. Daarin verbindt zij haar onderzoeksbevindingen, professionele en persoonlijke ervaringen aan bewezen praktijken maar ook aan een aantal onderbelichte aspecten zoals vroegkinderlijk en complex trauma, oudervervreemding en splijting. Eugénie vertelt en adviseert over voorzorg, nazorg, hechting en trauma in relatie tot afstand en adoptie op basis van haar eigen onderzoek, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke achtergrond als orthopedagoog.

Naar de taboes van ongehuwde zwangerschap, afstand, kinderloosheid en adoptie in Nederland, heeft Eugénie vier jaar lang grondig veld- en archiefonderzoek gedaan. Ze heeft meer dan honderd direct betrokkenen en professionals geïnterviewd. Over dit onderzoek publiceert Eugénie in 2018 een boek, getiteld ‘Schoot vol tranen’. In de VPRO radiodocumentaire ‘Gevallen in Moederheil’ wordt een tip van de sluier opgelicht.

Back to Top